czwartek, sierpnia 18, 2016

Drzewo genetyczne języków ludzkości


Rodziny językowe przed czasem ekspansji Europejczyków
(wg pracy M. Ruhlen, "The Origin of language [...]")


Wraz z rozwojem badań genetycznych, które odtwarzają drogi migracji ludzkości z Afryki Wschodniej około 50 tys. lat temu, tworzone są też nowe teorie dotyczące ewolucji języków. W książce E. J. Michaela Witzela pt. The Origins of the World Mythologies (która rekonstruuje genealogię ludzkich mitów i wierzeń - polecił mi ją Andrzej Fiderkiewicz) natknąłem się na ten schemat, który ma obejmować wszystkie znane rodziny językowe. Odważny schemat. I dlatego poddaję go pod dyskusję. 

Czegoś w nim brakuje? Coś jest mniej prawdopodobne? Syntezy tego typu są niezasadne?

Więcej o koncepcjach Merritta Ruhlena: https://en.wikipedia.org/wiki/Merritt_Ruhlen

Więcej o tej taksonomii: http://shc.stanford.edu/news/research/analysis-2135-world%E2%80%99s-known-languages-traces-evolution-human-communication