Posty

Mój ród patrylinearny R1a-Y42738 (FT139371)

Dyrda: czy budnik mógł pochodzić od szlachty Kościesza? (cz. 2)

O Derdzińskich z Ziemi Chemińskiej i o herbie Dębieniec (cz. 1)

Julia Wolf, z domu Waniek | moja wspaniała prababcia

Edward Derdziński (1899-1973) | dziadek, którego nie poznałem

Archeogenetyczny obraz dzisiejszych Polaków

Gdyby nie Koza Baśka, może mnie by nie było

Ojciec Gaston-Laurent Cœurdoux SJ odkrywcą języków indoeuropejskich!

Jak wygląda zestaw do badań DNA?

h₂er(y)ós, satem i podobieństwa słowiańsko-sanskryckie

Víkingr frá Esthland!
R1a-Y42738 - mój patrylinearny klan