Posty

A Baltic clan of King Widewuto? (R1a-Y42738)

Wielki Tydzień i Wielkanoc na Śląsku

Nasze paleolityczne korzenie

Jan Dziopek, "Między dawnymi a nowymi czasy" i zapis terroru

Podrap Słowianina, znajdziesz Bałta...

Twoje życie jest wypadkową poprzedzających Cię istnień...

Ich suche Kirchenbücher aus dem 17. Jrt. aus Nowosielce (Przeworsk)

Dyrda, Derda | etymologia bałtyjska

Dyrdowie i ich tajemniczy język

Moja śląska macierz (H11a)

Zygmunt i Ludwika Derdzińscy | kuzynostwo mojego dziadka

Ryszard Derdziński | Y-DNA & mtDNA