Posty

Jeszcze o praojczyźnie Słowian

DNA Górnoślązaków | Blisko do reszty Polaków, dalej do Czechów czy Niemców

Śląski dialekt, nie odrębny język!

Piastowie i ich państwo | Dobra wiadomość!

Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów | co dalej z projektem badań DNA?

DNA Piastów | Hipoteza gocka

DNA Piastów | Hipoteza sefardyjska

Emil Rzesnitzek, niemiecki radca szkolny i daleki powinowaty

A Baltic clan of King Widewuto? (R1a-Y42738)

Wielki Tydzień i Wielkanoc na Śląsku

Nasze paleolityczne korzenie

Jan Dziopek, "Między dawnymi a nowymi czasy" i zapis terroru

Podrap Słowianina, znajdziesz Bałta...