wtorek, listopada 22, 2016

Dwa kościoły, dwie rodziny


Krysowice, pow. Mościska, dawne województwo lwowskie (dziś Ukraina), kościół parafialny, gdzie chrzczono mojego najstarszego znanego mi przodka po mieczu - prapradziadka Wojciecha Derdzińskiego ok. 1880


Pilchowice (Pilchowitz O/S), kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, gdzie chrzczono mojego najstarszego znanego mi przodka po kądzieli - prapraprapradziadka Josepha Wolffa ok. 1768.

Najciekawsze jest to, że obie wsie lokowano na prawie niemieckim, obie związane są z podobną falą osadników - Pilchowice to lokacja śląska z końca XIII w., Krysowice to lokacja z XV w. dokonana przez osadników ze... Śląska (końcówka nazwy miejscowej nie jest przypadkowa - to końcówka patronimiczna, typowa dla Śląska i dla śląskiego osadnictwa na dawnej Rusi Czerwonej: Pilchowice to 'wieś potomków Pilcha', a Krysowice to 'wieś potomka Krysy').

Kolonizacja głuchoniemiecka na Wschodzie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz