sobota, grudnia 03, 2016

Śląskie etymologie: siodłok i *chaciej

Po staropolsku chłop, kmieć to również siodłak (od siodło 'wieś, osiedle'). W etnolekcie górnośląskim jest to siodłok (odpowiednik niemieckiego Bauer) Siodłok był bogatszym chłopem, posiadającym ziemię. Biedniejszy chłop małorolny to po polsku zagrodnik (niem. Gärtner). Nie znam jeszcze śląskiego odpowiednika tej nazwy. Natomiast najbiedniejsi chłopi, którzy masowo ruszali za pracą do miast, chłopi bezrolni to chałupnicy (niem. Häusler). Moja mama, Górnoślązaczka z Szopienic, twierdzi, że w jej rodzinie o ludziach prostych i biednych, słabo wykształconych i niewychowanych mówiło się w jej rodzinie - chacieje. Czy to może być śląski odpowiednik słowa chałupnik? Chałupa = chata = Häusel

Okolice Gliwic na gwaszu Knippla

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz