wtorek, kwietnia 18, 2017

Dalsi krewni Derdzińskich: Skłodowscy, Gintowttowie, Dziewiałtowscy, Nienałtowscy

Bezsporne jest pochodzenie przodków Skłodowskich z Prus. Dowiodły tego badania genetyczne, żyjącego potomka rodu. Również materiały archiwalne pozwalają to potwierdzić. Skłodo, czy Ausklode było popularnym imieniem wśród Prusów. Część rodziny Skłodowskich używała przydomku Windyki. Windyk był synem Obizora, księcia pruskiego, od którego wywodzą się Nienałtowscy. Gniazda obu Rodów: Skłody i Nienałty sąsiadują ze sobą, mają wspólną historię. Zostały założone po zwycięstwie grunwaldzkim. Zasiedlili je potomkowie pruskich rycerzy, którzy zbiegli z Prus przed agresją krzyżacką. Początkowo, po 1243 zasiedlali ziemię między Czerskiem, Grójcem, a Tarczynem. Po grunwaldzkiej wiktorii, korzystając z przywilejów książąt mazowieckich, przenieśli się do ziemi nurskiej zakładając między innymi Skłody i Nienałty. 

Na stronach Family Tree DNA znajduje się ciekawe tablicowe zestawienie wyników wszystkich badanych próbek (jest ich około 10 tysięcy!). Poszczególni badani zestawieni są w grupy pokrewieństw. Dzięki tej tabeli (stale uzupełnianej – ostatnio znalazł się w niej mój znajomy Literat z bardzo ciekawym haplotypem), można zobaczyć, które rodziny w Polsce albo poza naszymi granicami są bliżej (na poziomie początków naszej ery i epoki kształtowania się narodów) spokrewnione z naszą rodziną. Dzięki temu zestawieniu...

Kliknij żeby powiększyć

... mogę dziś powiedzieć, że miałem jakiegoś wspólnego bałtyjskiego przodka z rodzinami Skłodowskich (wywodzą się oni od pruskiego nobila o imieniu Skoldo), Dziewiałtowskimi-Gintowttami, Nienałtowskimi. To rodziny o "litewskiej", czyli najpewniej pruskiej albo jaćwieskiej genezie. I tak samo jest zapewne z Derdzińskimi, którzy jeszcze w XIII wieku mogli być Jaćwięgami, potem w wyniku podboju Jaćwieży ulegli przesiedleniu na północne Mazowsze (?) i następnie w XVI albo XVII w. zasiedlili ponownie okolice Augustowa (ich gniazdo znajduje się w Turówce i Bargłowie). 

A zatem, pani Mario Curie ze Skłodowskich, jesteś moją daleką ciotką!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz